Rezanie betónu

Rezanie betónu

Vykonávame profesionálne rezanie diamantovými kotúčmi do betónu, rezanie železobetónu, rezanie panelu, tehly a kameňa s presnosťou 1 mm až do hrúbky 1 m v bytoch a na stavbách.

Pre stavebné firmy:

 • Rezanie diamantovými kotúčmi do všetkých stavebných materiálov. Vytváranie otvorov s veľkou presnosťou až do hrúbky 1m.
 • Otvory pre okná, dvere, schodištia, VZT,...
 • Koľajnicová stenová píla s hydraulickým pohonom zaručuje veľkú presnosť, vysoký výkon a rýchlosť rezania.
 • Priestorovo nenáročné zariadenia - práca i v stiesnených priestoroch. Rezanie aj na ťažko dostupných miestach, rezanie tesne pri stene.
 • Bezotrasová a bezprašná technológia. Možnosť práce v potravinárskych prevádzkach, zariadených interiéroch, ...
 • Nevyžaduje si žiadne alebo len minimálne dodatočné úpravy. Pri otvoroch do konštrukcií s veľkou hrúbkou je možné použiť obvŕtanie. Pri väčších hrúbkach konštrukcií, alebo pri veľkých kruhových otvoroch sa používa rezanie diamantovým lanom.


Pre drobných odberateľov:

 • Bezplatná obhliadka na mieste prác, cenová ponuka, posúdenie vplyvu na statiku konštrukcie, kontakt na statika.
 • Vyrezávanie otvorov v bytoch, rodinných domoch - do muriva zo železobetónu, prostého betónu, kameňa, tehly,...
 • Otvory pre okná, dvere, schodištia,... - aj atypické tvary - šikmé, lomené. Otvory v nosných konštrukciách aj nenosných priečkach.
 • Statické zabezpečenie vyrezaných otvorov, likvidácia vzniknutého stavebného odpadu.
 • Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu - Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb.