Renovácia podláh

Oprava podláh z prírodného kameňa a terazza

Podlahy patria k najviac namáhaným konštrukciám budov. Ich životnosť je obmedzená a po určitých obdobiach nutná oprava podlahy, prípadne jej výmena. Niekedy sa menia za nové, ktoré zodpovedajú súčasným trendom. Treba si však uvedomiť, že kvalitne zhotovené podlahy, najmä z prírodného kameňa a terazza, majú vysokú životnosť a je väčšinou vhodnejšie a aj výhodnejšie ich opravovať ako vymieňať.
 

Oprava podláh z prírodného kameňa

Pri oprave poškodeného miesta sa najprv odstránia všetky úlomky dlažby, resp. celé uvoľnené dlaždice. Poklepaním sa overí, či sa neuvoľnili aj iné okolité dlaždice, ktoré sa musia takisto vybrať. Maltu z úložnej plochy a stykových plôch treba taktiež odstrániť. Ďalej sa postupuje ako pri kladení novej kamennej dlažby. Pri zošliapanom alebo veľmi znečistenom povrchu sa na renováciu používa diamantové brúsenie. V prvom rade sa prebrúsia lokálne a plošné nerovnosti. Nasleduje brúsenie nahrubo a ďalej stále jemnejšie a jemnejšie nástroje. Po dokonalom vybrúsení prichádza na rad kryštalizácia, impregnácia a leštenie do vysokého lesku.
 

Oprava terazzových podláh

Terazzové podlahy poškodzuje väčšinou zmraštenie, ktoré sa prejavuje vznikom trhliniek, alebo prešliapaním. Oprava trhliniek je pomerne jednoduchá. Trhlinky sa vopred navlhčia a stierkou sa do nich vtrie riedka cementová kaša, prípadne epoxidový tmel, ktorým možno dosiahnuť väčšiu pevnosť. Tmel i cementová kaša sa môžu prifarbiť vhodným plnivom, aby nadobudli pôvodný vzhľad podlahy. Prešliapané miesta sa musia odstrániť (odfrézovať, vysekať), dôkladne vyčistiť a navlhčiť. Na opravovanej ploche je nutné vytvoriť spojovací mostík, kvôli dokonalému spojeniu vrstiev. Ďalej sa postupuje ako pri zhotovovaní nového terazza.
 

Chemické čistenie a ošetrenie podláh

  • hĺbkové chemické čistenie podláh z prírodného aj umelého kameňa, odstránenie starých voskov, mastnôt, machov, rias, lišajníkov a všetkých organických nečistôt
  • kryštalizáciu mramorových a travertínových podláh a terazza - obnova lesku a spevnenie povrchu
  • impregnáciu podláh
  • uzavretie mikropórov a kapilár materiálu, čo zaručuje maximálnu ochranu pred vnikajúcou vlhkosťou a špinou