O nás

Hlavnou náplňou našej firmy je vŕtanie, rezanie a brúsenie betónu, železobetónu, vŕtanie do panelu, kameňa, tehly a pod. Práce sa vykonávajú diamantovými vŕtacími a rezacími nástrojmi a zariadeniami. Ďalej sa zaoberáme dočasným statickým zabezpečením, trvalým statickým zabezpečením, likvidáciou stavebnej sute a inými stavebnými prácami.

Firma Ottó Nagy – LiLLa vznikla v roku 2000 ako nástupca firmy LILA spol. s r.o. (1990). Naše práce vykonávame priamo pre investorov alebo v spolupráci s inými stavebnými firmami formou subdodávok. S firmami s dlhoročnou spoluprácou máme uzavreté rámcové zmluvy. Naši pracovníci majú absolvované školenia na obsluhu vŕtacích, rezacích a brúsiacich zariadení u firiem TYROLIT HYDROSTRESS Švajčiarsko, EURODIMA Rakúsko, HTC Technik Švédsko a REDIMAX (ČR).

Naše výsledné produkty majú vysokú kvalitu i z toho dôvodu, že práce vykonávame na základe získaných certifikátov.