Brúsenie betónu

BRÚSENIE BETÓNU

Brúsenie betónu a betónových podkladov sa využíva na prípravu povrchov pred kladením podlahových krytín. Pomocou brúsnych kotúčov odstraňujeme a vyhladzujeme nezrovnalosti a odstraňujeme staré nátery a lepidlá.

Podlahy brúsime na hrubo, alebo na jemno až do vysokého stupňa lesku podľa Vašich požiadaviek. Brúsenie betónu a betónových podláh zvyšuje odolnosť a predlžuje životnosť podláh.

Brúsime všetky rôzne typy podláh

  • brúsenie betónu
  • leštenie betónu
  • brúsenie asfaltobetónu
  • brúsenie priemyselných podláh
  • leštenie priemyselných podláh
  • brúsenie betónových poterov
  • brúsenie podláh podľa vašich požiadaviek